Dr. Nemesszeghy Aurél ügyvédi irodája

Nemesszeghy Ügyvédi Iroda
Cím: 1052 Budapest, Petőfi S. u. 10. I/5.
Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 • +36 70 409-9180
 • +36 30 465-0456
 • +36 1 274-2588

Iránytű Stúdió nagyobb térképen való megjelenítése

 

A jogász hagyomány továbbélése generációkon át:

A nemesszegi Nemesszeghy-család a Pozsony vármegyei Nemesszegről veszi előnevét, de vezetékneve az 1700-as évek közepéig még Németszeghy alakban volt írva. (Nemesszeg 1861.jan.16-án egyesült Dunaszerdahely néven Szerdahellyel, Újfaluval és Ollétejeddel.) Dr. Nemesszeghy Aurél a családi hagyományt folytatva lett jogász és tette le a szakvizsgát, illetve nyitott ügyvédi irodát. A Nemesszeghy-család jogtanult tagjai az alábbiak, akik valamennyien a XIX. század első felében Komáromban élt N. István és Csóka Teréz egyenesági leszármazói:

 • Nemesszeghy István (1823-1860)
 • Nemesszeghy Károly (1826-1885)
 • Nemesszeghy Dezső (1858-1904)
 • Nemesszeghy Endre (1867-1951)
 • Nemesszeghy Árpád (1882-, )
 • Nemesszeghy Imre (1893-1976)
 • Nemesszeghy Kálmán (1900-1971)
 • Nemesszeghy Gyula
 • Nemesszeghy Aurél (1980-)

*Nemesszeghy István [N. István és Csóka Teréz fia, szül. 1823.okt.12., †Komárom, 1860.ápr.] esküdt. Jogot tanult, Komárom vármegyei választott esküdt. Az 1848/49. évi szabadságharc alatt honvéd hadnagy a komáromi várőrségnél. Fiai: Kálmán keszthelyi nyugalmazott alkapitány, hírneves méhész, aki hazánkban először írt a méz szerepéről a gyógyításban ("Méz a Háztartásban" c. könyve, 1907); László főszámtanácsos.

*Nemesszeghy Károly [N. István és Csóka Teréz fia, szül. 1826.nov.5., †Komárom, 1885.febr.17., esküvő 1848] ügyvéd. A komáromi ügyvédi kar tagja, Komárom szabad királyi város főkapitánya. (Komárom, mint sajátos szabadságjogokkal rendelkező terület és törvényhatóság élén állt.) Felesége zajezdai Patachich Anna. Gyermekei: István pénzügyi tanácsos (felesége Cserepes Teréz); Stefánia Molnár Viktorné; Jenő honvéd alezredes (felesége felsőmattyasóczi Mattyasovszky Henrietta, M. Lajos köz- és váltóügyvéd, országgyűlési képviselő leánya), Elemér pénzügyi tanácsos; Aladár hidvégi uradalmi főszámvevő; Eugénia; Irén; Endre budapesti ügyvéd; továbbá Kálmán gimnáziumi tanár. Nemesszeghy Károly testvérei: Antal (felesége boronkai Boronkay Anna, fiai Gyula, István esztergomi érsek-prímási karmester, Dezső kecskeméti járásbíró) és a fentiekben írt István.

*Nemesszeghy Dezső [N. Antal és boronkai Boronkay Anna fia, szül. Komárom, 1858.márc.4., 1904.febr.] kecskeméti járásbíró, N. Károly ügyvéd unokaöccse. Apja Nemesszeghy Antal (N. István fia, szül. 1828, Komárom, 1900.febr.8.) csizmadiamester, 1848/49-es honvéd főhadnagy, a Komáromi Ipartestület és a Komáromi Első Betegsegélyző-egylet elnöke. Dezső testvérei: István az esztergomi érseki tanítóképző zenetanára, zeneszerző, karmester, író és hírlapíró (felesége sikari Kovács Ilona); Mária; Anna Schäffer Gyuláné és Gizella Bukovszky Gyuláné, Aurél zene-énektanár, valamint atyjuk N. Antal nevelt leánya Kopasz Jánosné született Andor Júlia. Nemesszeghy Dezső neje Verbó Ilona. Gyermekei: Margit, Lajos, Pál és Matild.

*Nemesszeghy Endre [N. Károly és zajezdai Patachich Anna fia, szül. 1867, †Újpest (Budapest), 1951.febr.1.] ügyvéd. Felesége Péczely Ilona. Gyermekei: Irén Krammer Ferencné; Mária testneveléstanárnő; Imre ügyvéd; Kálmán ügyvéd (neje Messó Anna), Olga gyémántokleveles tanár és Margit (aki szintén tanítónő volt) felsőeöri Francsics Józsefné.

*Nemesszeghy Imre [N. Endre és Péczely Ilona fia, szül. Budapest, 1893, †1976] ügyvéd. 1942-ben vitézzé avatták. A második világháborúban századosként szolgált.

*Nemesszeghy Árpád [N. István és Cserepes Teréz fia, szül. Komárom, 1882] az első világháborúban tartalékos főhadnagyként helytállt, utóbb járásbíró, majd kir. törvényszéki tanácselnök Szombathelyen. Nagyatyja a fentiekben írt Nemesszeghy Károly komáromi ügyvéd és főkapitány. Apja István pénzügyi tanácsos (Győr) volt. Testvére volt N. Endrének. Felesége Keresztesi Magdolna, fia Dr. Nemesszeghy Attila.

*Nemesszeghy Gyula [N. István és sikari Kovács Ilona fia] az első világháborúban császári és királyi zászlós. Jogot a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen végzett. Esztergomi királyi járásbírósági jegyző, 1936-től az esztergomi főlajstromiroda vezetője. A forradalmak alatt tanúsított hazafiassága elismeréseként Nemzetvédelmi Kereszttel tüntették ki (1942).

*Nemesszeghy Kálmán [N. Endre ügyvéd és Péczely Ilona fia, szül. 1900, †1971.júl.30.] budapesti ügyvéd. Felesége (esküvő 1929) Messó Anna, leánya Anna dr. Pintér Emilné.

*Nemesszeghy Aurél ügyvéd.

A család a jogász hagyományai mellett a zene terén is jeleskedett, így dr. Nemesszeghy Aurél ügyvéd dédatyja N. István (N. Antal 1848/49. évi főhadnagy és boronkay Boronkay Anna fia, szül. Komárom, 1863.júl.5., †Esztergom, 1943.szept.18.; felesége sikari Kovács Ilona) az Esztergomi Érseki Mesterképző zenetanára és karnagy, magán-zeneiskola tulajdonos, a maga korának ismert zeneszerzője, valamint színi- és zenekritikus.