Formanyomtatványok adatkérésekhez

Az Infotv. 14. §- a alapján az adatalany/érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését, valamint
– személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, vagy zárolását.

Az érintettek a jogviták elkerülése céljából dokumentált, bizonyítható módon éljenek fenti jogaikkal és kérjék az adatkezelőktől, hogy a kötelezettségeik teljesítéséről, a megtett intézkedéseikről írásban tájékoztassák őket.

Az Infotv. 24. §- a értelmében az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő, illetve feldolgozó adatkezelőnél és adatfeldolgozónál, a pénzügyi szervezeteknél, valamint az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatónál kötelező belső adatvédelmi felelőst kinevezni. (Ezen kívül az egészségügyi intézményekben is vannak adatvédelmi felelősök a 1997. évi XLVII. törvény 32. §- a alapján).

Az alábbi mintadokumentumokkal segítjük elő a joggyakorlást. Letölthető formalevél megnevezése:

     Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről

     Személyes adatok helyesbítése iránti kérelem

     Személyes adatok törlése iránti kérelem