Felkészülés az adatvédelmi rendeletre!

Jó, ha megjegyezzük ezt a rövidítést! GDPR- General Data Protection Regulation

www.adatokvedelme.hu

 

Tudatosság

Meg kell győződni arról, hogy szervezet döntéshozó vezetői tisztában vannak-e az általános európai adatvédelmi rendelet megszületésével, amely jogszabályváltozás közvetlen hatállyal érvényes Magyarországon is.

Az Ön cége, vállalkozása tisztában van a szabályokkal?

KERESSEN MINKET! info@adatokvedelme.hu

A meglévő személyes adatok kezelésére vonatkozó információ

Fel kell mérni a személyes adatokat tartalmazó információk forrását és azokat megismerők körét. Szükséges ezekre tekintettel felülvizsgálni, ellenőrizni az adatkezeléseket, felkészülve 2018-ra!

Az adatvédelmi információk kommunikációja

A rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében, a jelenlegi adatvédelmi nyilatkozatok átvizsgálása alapján, időben kell megtervezni a szükséges változtatásokat, és elvégezni a megfeleltetéseket!

Az érintettek jogai

Át kell vizsgálni az eljárásokat az érintettekre vonatkozó valamennyi személyhez fűződő jog biztosítása érdekében, beleértve a személyes adatok törlését, továbbá a tájékoztatás elektronikus és általános formáit is.

Külön hozzájárulások kellenek az elektronikus hírlevélre, a telefonos megkeresésére, a postai csomagokra! És ezen nyilvántartásokat pontosan kell informatikailag vezetni!

Az érintettek hozzáférési kérelmei

Az új eljárási rend és határidő szerint kell frissíteni az eljárásokat, megtervezni az érintettek kérelmei kezelését, valamint erről a kellő információk nyújtásának formáját.

2018-tól az adatvédelmi incidenseket 72 órán belül be kell jelenteni a hatóságnak és az érintettet tájékoztatni kell!

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

Át kell vizsgálni a szervezet által végzett adatfeldolgozásokat, meg kell határozni és dokumentálni kell az adatfeldolgozások jogalapját, új szerződéseket kell előkészíteni!

Beleegyezés

Át kell vizsgálni az adatkezeléseihez szükséges hozzájárulások megszerzésének körülményeit és azt, hogy kell-e változtatásokat tenni a dokumentált beleegyezések megőrzését illetően.

Valóban rendelkeznek megfelelően bizonyítható hozzájárulással?

Gyermekek

Át kell gondolni, milyen eljárások bevezetésével igazolhatók az érintett magánszemélyek kora, és mi módon lehet megszerezni a szülő vagy gondviselő beleegyezését az adatfeldolgozási tevékenységekhez, folyamatokhoz.

Új, szigorúbb szabályok! Főleg a nyári táborok idejére, jó előre gondolni ezeket!

Az adatok megsértése

Meg kell győződni arról, hogy megfelelőek-e a személyes adatokat érő jogsértések felismerésére, jelentésére és kivizsgálására vonatkozó eljárások.

Adatvédelem by design – beépített adatvédelem és adatvédelmi hatásvizsgálatok által (Data Protection Impact Assessments DPIA)

Az adatvédelmi hatásvizsgálatokkal kapcsolatos ICO útmutató alapján kell kidolgozni azok kivitelezésének módját, a végrehajtás felelőseit.

Adatvédelmi felelős, munkatárs

Amennyiben szükséges, jelöljön ki az adatvédelmi rendeletben foglalt előírásoknak való megfelelésért felelős adatvédelmi munkatársat, mérje fel a szervezeten belüli szerepét, tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Sok személyes adatot kezel?

Van félnivalója a bírságtól?  A bírságok összege is európai méreteket ölt!

A bírság összege akár 20 millió Euro is lehet!

Nemzetközi szint

Nemzetközi szinten működő szervezet esetében meg kell határozni, hogy melyik adatvédelmi felügyeleti hatóság alá tartozik.

Az Ön Partnere: Info@adatokvedelme.hu